Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

ΧΡΉΣΙΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΤΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΣΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΣΤΑ Η/M

Η Singularis εταιρεία συμβούλων η οποία παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες Η/Μ, διοργανώνει σεμινάρια  <<Συντήρησης  & Λειτουργιάς Υποσταθμών >> & <<Σεμινάριο Συντήρησης  Ηλεκτρομηχανολογικών  Εγκαταστάσεων>>.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • Ορισμοί
 • Βασικές κατηγορίες υποσταθμών
 • Είδη παροχών Μ.Τ. από ΔΕΗ
 • Εξοπλισμός  υποσταθμών
 • Υποσυστήματα υποσταθμών
 • Σύστημα αρχείων υποσταθμού-παραλαβή υποσταθμού
 • Ηλεκτρική προστασία
 • Επιλογή προστασιών
 • Μελέτη προστασίας υποσταθμού
 • Συστήματα υποσταθμού
 • H/M Υπoσταθμού
 • Παραγγελία Κατασκευή Υ/Σ
 • Στοιχειοθέτηση λίστας ανταλλακτικών υποσταθμού.
 • Χειρισμοί διακοπτών
 • Έλεγχοι λειτουργιάς υποσταθμών
 • Περιοδικός έλεγχος χειρισμών
 • Συντήρηση υποσταθμών
 • Συμπλήρωση ζήτησης συντήρησης υποσταθμών
 • Αξιολόγηση προσφορών συντήρησης
 • Σύνταξη σύμβασης συντήρησης υποσταθμού
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ
Βιοτεχνίες - βιομηχανίες Θεσσαλονίκη, Τεχνικό Γραφείο Κορπούλης

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • Ορισμοί 
 • Τύποι Η/Μ εγκαταστάσεων 
 • Τμήματα Η/Μ εγκαταστάσεων 
 • Διάρκεια & τύποι ζωής Η/Μ εγκαταστάσεων 
 • Παραλαβή Η/Μ εγκατάστασης
 • Σύστημα Έντυπων Η/Μ εγκατάστασης
 • Τυπολογία εξοπλισμού
 • Οικονομική ανάλυσης συστημάτων Η/Μ εγκατάστασης
 • Ορισμοί  συντήρησης,
 • Ανάλυση κόστους συντήρησης,
 • Μέθοδος επιλογής τύπου συντήρησης,
 • Σχηματισμών προγραμμάτων συντήρησης,
 • Συστήματα συντήρησης,
 • Ορισμοί
 • Ανάλυση  υποσυστημάτων,
 • Συντήρηση  υποσυστημάτων
 • Στάθμες ασφαλείας ανταλλακτικών
 • Συντήρηση  συστήματος έλεγχου προστασίας & αυτοματισμού

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων ηλεκτρολογικού τομέα, προϊστάμενοι τμημάτων συντήρησης Η/Μ, τεχνικοί & στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, Facility manager,  τεχνικοί και μηχανικοί συντήρησης Φωτοβολταϊκών &  Αιολικών πάρκων.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων ηλεκτρολογικού τομέα, προϊστάμενοι τμημάτων συντήρησης Η/Μ, τεχνικοί & στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, Facility manager,  τεχνικοί και μηχανικοί συντήρησης Φωτοβολταϊκών &  Αιολικών πάρκων.ΠΑΡΟΧΕΣ 
Μετά το πέρας των  σεμιναρίων θα σας παραδοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής και CD με τα αρχεία των διαφανειών σε pdf και λοιπά χρήσιμα  με το αντικείμενο  ηλεκτρονικά εγχειρίδια.  Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
Για λεπτομερείς πληροφορίες για την θεματολογία, τον εισηγητή, το κόστος & για εγγραφές, πατήστε εδώ ή  καλέστε μας στο 211 7806787, singularis.sm@gmail.com


Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

H SINGULARIS leader της αγοράς στα Η/Μ, διοργανώνει σεμινάριο  “ Ανάπτυξη Συστήματος Εξοικονόμησης Ενέργειας για Βιομηχανικούς Επαγγελματικούς & Ιδιωτικούς Χώρους” το  Σάββατο 28.03.2015, Κυριακή 29.03.2015, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 12 ΩΡΩΝ από της 10:00 μέχρι της 16:00 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Argo Anita Hotels 23-25 Notara StreetAthens

Το παραπάνω σεμινάριο είναι διάρκειας 12 ωρών, μπορούν να συμμετάσχουν στελέχη βιομηχανίας, διευθυντές τεχνικών υπηρεσιών, υπεύθυνοι συντήρησης, τεχνικοί κάθε ειδικότητας και επιπέδου εμπειρίας (τεχνικοί, τεχνολόγοι, μηχανικοί, κλπ). Διοικητικά και Οικονομικά στελέχη, Σύμβουλοι ανάπτυξης ΑΠΕ, εκτιμητές κόστους, διαχειριστές μονάδων (βιοτεχνιών, αποθηκών, logistic centers, εμπορικών κέντρων, ξενοδοχείων, συγκροτημάτων μικτής χρήσης, μεταφορών, μικρών και μεσαίων βιομηχανικών μονάδων, κλπ)

Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές εξοικονόμησης ενέργειας, οι μέθοδοι ορθολογικής χρήσης των μορφών ενέργειας και τα βασικά στοιχεία των ισχυόντων κανονισμών.

Επίσης θα παρουσιαστούν συστήματα  παρακολούθησης, καταγραφής, ανάλυσης και αξιολόγησης πραγματικών δεδομένων μιας εγκατάστασης, θα αναλυθούν όλοι οι πιθανοί τρόποι εξοικονόμησης και θα παρουσιαστούν παραδείγματα (case studies) από μικρές και μεγάλες βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις και ιδιωτικών χώρων με μεγάλη  ποικιλία επεμβάσεων.

Στόχος μας είναι οι συμμετέχοντες μετά το πέρας του σεμιναρίου να μπορούν να καταρτίζουν σχέδια και προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας για επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.

Όλα τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσα από την παρουσίαση παραδειγμάτων, με την ταυτόχρονη χρήση πλούσιου υλικού από φωτογραφίες

Εάν  επιθυμείτε να λάβετε μέρος στο σεμινάριο δηλώσετε επικοινωνήστε με την Γραμματεία Τμήματος Διοργάνωσης σεμιναρίων, στο  τηλέφωνο 2117806787

Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα σας παραδοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής και CD με τα αρχεία των διαφανειών σε pdf και λοιπά χρήσιμα  με το αντικείμενο  ηλεκτρονικά εγχειρίδια.

Το κόστος συμμετοχής είναι 180 ευρώ + ΦΠΑ, για τους φοιτητές (άτομα με αναπηρία, άνεργους & πολύτεκνους) προβλέπεται έκπτωση 20%( δηλαδή  145€+ ΦΠΑ), προκειμένου να έχουν την σχετική έκπτωση πρέπει να στείλουν αντίγραφο  της φοιτητικής ταυτότητας, κάρτα ανεργίας κτλ.
  

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Γιατί θα πρέπει να ελέγχουμε τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Ο πρώτος στόχος μας θα πρέπει να είναι η μείωση των ηλεκτροπληξιών. Κάθε χρόνο χάνουμε περίπου 50 ζωές από ηλεκτροπληξίες στην Ελλάδα. Πολλά από αυτά τα ατυχήματα θα μπορούσαν να αποφευχθούν, αν είχαμε ελέγξει έγκαιρα και είχαμε κάνει πιο ασφαλείς τις ηλεκτρικές μας εγκαταστάσεις.
Ο δεύτερος στόχος μας πρέπει να είναι η μείωση των πυρκαγιών που προέρχονται από ηλεκτρικά αίτια. Κάθε χρόνο έχουμε περισσότερες από 5.000 πυρκαγιές σε κατοικίες και επαγγελματικά κτίρια. Οι περισσότερες προκύπτουν από ηλεκτρικές αιτίες (αν και σε πολλές περιπτώσεις αυτό είναι δύσκολο να εξακριβωθεί), με μεγάλο κόστος βέβαια. Πολλές και από αυτές τις καταστροφές θα μπορούσαν να αποφευχθούν, αν είχαμε οργανώσει έγκαιρα, μεθοδικά και συστηματικά ελέγχους και επανελέγχους για να έχουμε κάνει πιο ασφαλείς τις ηλεκτρικές μας εγκαταστάσεις.
Ο τρίτος στόχος θα πρέπει να είναι η τήρηση των προτύπων και η βελτίωση της ποιότητας των εγκαταστάσεων. Είναι αρκετά γνωστό στον χώρο των κατασκευών ότι η τήρηση των κανονισμών και των προτύπων εξαρτάται σε πολλές εγκαταστάσεις μόνο από το φιλότιμο των κατασκευαστών τους. Αυτό οδηγεί στην μείωση της ποιότητας ακόμη και της ασφάλειας που πρέπει να παρέχει η εγκατάσταση και βέβαια σε αθέμιτο ανταγωνισμό.
Οι έλεγχοι και οι επανέλεγχοι των εγκαταστάσεων έχουν συστηματοποιηθεί εδώ και χρόνια στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες.

Αυτοί οι συστηματικοί έλεγχοι σε συνδυασμό με την διαρκή και με μεθοδική ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έχουν σαν αποτέλεσμα την αποδεδειγμένα δραστική μείωση των ατυχημάτων και των ζημιών από την διαρκώς αυξανόμενη χρήση του ηλεκτρισμού και βέβαια στην βελτίωση της ποιότητας των εγκαταστάσεων.

Τα οφέλη από μια σωστά ελεγμένη οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση

Τα οφέλη που προκύπτουν από τους ελέγχους για ασφαλείς οικιακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις παρουσιάστηκαν από τον Επιστημονικό Σύμβουλο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού (ΕΙΑΧ) σε Θέματα Ηλεκτρολογίας, κο Γιώργο Σαρρή, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ, στην τριημερίδα για ενημέρωση σχετικά με την Ηλεκτρική Ασφάλεια, που διοργάνωσε η Σιβιτανίδειος Σχολή (ΣΔΣΤΕ), σε συνεργασία με τους Τομείς Ηλεκτρολογίας Ι & ΙΙ, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από 08 έως και 10 Απριλίου 2014 στο χώρο της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων της Σχολής.

Στην εισήγησή του ο κ. Σαρρής ανέφερε και έθιξε τα ακόλουθα θέματα για τα οποία το ακροατήριο έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον:

Κίνδυνοι και προβλήματα από ανέλεγκτες οικιακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Τι σημαίνει ηλεκτροπληξία; Τι σημαίνει πυρκαγιά από ηλεκτρικά αίτια;
Οφέλη από σωστά ελεγμένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Ευθύνες για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων
Συστηματικοί έλεγχοι και επανέλεγχοι και
Οι νομοθετημένες απαιτήσεις για τους ελέγχους
Είμαστε περίπου 11.000.000 Έλληνες και χάνουμε μερικές δεκάδες συνανθρώπους μας κάθε χρόνο από ηλεκτροπληξίες. Έχουμε και μερικές εκατοντάδες πυρκαγιές επίσης κάθε χρόνο από ηλεκτρικά αίτια, ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα θανατηφόρα ατυχήματα και οι πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια είναι πολύ λιγότερα ανά 10.000.000 κατοίκους. Έχει διαπιστωθεί ότι η συστηματική ενημέρωση των καταναλωτών για τους αρχικούς ελέγχους και τους επανελέγχους των οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων βοηθά στο να μειωθούν τα ατυχήματα αυτά.

Ο κ. Σαρρής ανέφερε ότι στο πλαίσιο αυτό το ΕΙΑΧ ξεκίνησε μια καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης καταναλωτών για ασφαλέστερες οικιακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με τίτλο: ‘’Ηλεκτρολογική ασφάλεια στο σπίτι’’,. Πρόκειται για μια Ευρωπαϊκή δράση με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού και στην Ελλάδα υλοποιείται από το ΕΙΑΧ με την υποστήριξη του ΔΕΔΔΗΕ.

Στα πλαίσια αυτής της δράσης έχει ξεκινήσει μια ενημερωτική προσπάθεια, με βασικό σκοπό την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για συστηματικούς ελέγχους – επανελέγχους των οικιακών ηλεκτρικών τους εγκαταστάσεων. Η ενημερωτική αυτή προσπάθεια έχει σαν τελικό στόχο την μείωση των ηλεκτροπληξιών και των πυρκαγιών από ηλεκτρικά αίτια στις ελληνικές κατοικίες.

Τα οφέλη που προκύπτουν από σωστά ελεγμένες = ασφαλείς οικιακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι:

Αύξηση ασφάλειας στην χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος.
Μείωση του ρίσκου για ζημιές και για κακή λειτουργία ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών.
Σιγουριά ότι το ηλεκτρικό ρεύμα καταναλώνεται εκεί που πρέπει, όταν πρέπει και όταν χρειάζεται.
Αποφυγή συνεπειών για μη τήρηση της Νομοθεσίας
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης έγινε και διανομή στους συμμετέχοντες του ενημερωτικού εντύπου που έχει δημιουργήσει το ΕΙΑΧ με την υποστήριξη του ΔΕΔΔΗΕ με τίτλο «ΕΛΕΓΞΑΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ;».


Οι συντονιστές της εκδήλωσης από την διοργανώτρια σχολή επισήμαναν: Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε αποδείχτηκε περίτρανα πως η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση μαθητών, γονέων, τεχνιτών επαγγελματιών, εκπαιδευτικών, αλλά και του κάθε ενδιαφερόμενου σε θέματα Ηλεκτρικής Ασφάλειας, αποτέλεσε μια όαση στην έρημο της κοινωνικής και εκπαιδευτικής μιζέριας και εσωστρέφειας και σε αυτό το ΕΙΑΧ ήταν βασικός εισηγητής.

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ.23824/23.12.2013 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το «Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης» (Τ.Υ.Α.), εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα, εκκλησιαστικά – φιλανθρωπικά ιδρύματα και ειδικά πιστοποιημένους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2646/1998, φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας  και παρέχεται από όλους τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.
Ως τιμές του Τ.Υ.Α. ορίζονται οι εκάστοτε ισχύουσες τιμές του Προμηθευτή ανά κατηγορία πελάτη, μειωμένες κατά ποσοστό έκπτωσης 70%.
Το Τ.Υ.Α. εφαρμόζεται για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης (αν υπάρχει μετρητής που μετρά διακριτά τις νυκτερινές καταναλώσεις, εφαρμόζεται μόνο στις καταναλώσεις ημέρας) και έως τα αντίστοιχα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου (1200 ή 1000 kWh), εφόσον  η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αφορά σε κάλυψη αναγκών του δικαιούχου για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.  
Η ένταξη στο Τ.Υ.Α. γίνεται για ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος (από 1/1 έως και 31/12) δηλαδή για όλους τους τετραμηνιαίους λογαριασμούς που εκδίδονται το έτος αυτό.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, απευθείας ή μέσω των προμηθευτών, στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η δήλωση της επωνυμίας του αιτούντος. Με την αίτηση ο αιτών παρέχει εξουσιοδότηση για αναζήτηση των στοιχείων που δηλώνονται από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας) που πιστοποιούν την ένταξη στην κατηγορία δικαιούχου. Η συγκατάθεση για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών λογίζεται ότι δίνεται με την ως άνω ηλεκτρονική αίτηση του αιτούντος.
Αφού εξεταστούν τα σχετικά στοιχεία, ο αιτών εντάσσεται στο Τ.Υ.Α. και ενημερώνονται σχετικά, αυτός και ο Προμηθευτής του, από το ΔΕΔΔΗΕ. Εάν προκύψει από τον έλεγχο ότι δεν πληροί τα κριτήρια τότε ενημερώνεται για τους λόγους απόρριψης της αίτησης του. Ο ΔΕΔΔΗΕ τηρεί Μητρώο των πελατών που εντάσσονται στο Τ.Υ.Α., προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα απολογιστικού ελέγχου των στοιχείων, καθώς και δυνατότητα αυτοματοποίησης του ελέγχου.
Τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους διενεργείται επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Τ.Υ.Α., για όσους έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτό. Εφόσον από τη διενέργεια του ελέγχου αυτού προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης ορισμένου δικαιούχου για το επόμενο ημερολογιακό έτος, το Τ.Υ.Α. παύει να ισχύει για τον δικαιούχο αυτόν.
Όσοι έχουν ενταχθεί στο Τ.Υ.Α. δεν απαιτείται να υποβάλουν αίτηση για το επόμενο έτος.
Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που έχουν δηλωθεί απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης.

Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις χορήγησης Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης

Η παροχή σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι στην επωνυμία του φορέα με τον κοινωφελή χαρακτήρα. Σε περίπτωση που ο μετρητής δεν αντιστοιχεί στον δικαιούχο, πρέπει πριν την υποβολή της αίτησης για την ένταξη του στο Τ.Υ.Α., αυτός να προχωρήσει στις απαιτούμενες κάθε φορά διαδικασίες, ώστε ο λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομα του, στη διεύθυνση του κτιρίου που λαμβάνει χώρα η παροχή της υπηρεσίας αλληλεγγύης. Σε περίπτωση που, για την αλλαγή επωνυμίας στο μετρητή, απαιτείται η έκδοση επικαιροποιημένης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη, αυτή δύναται να προσκομιστεί και μετά την διαδικασία ένταξης του δικαιούχου στο Τ.Υ.Α. και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εμπόδιο για την ολοκλήρωσή της.
Οι δικαιούχοι που εντάσσονται στο Τ.Υ.Α. πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για κάθε μια κατηγορία:
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Είναι ειδικά πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2646/1998, φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.
Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1200kWh.
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Είναι εκκλησιαστικά ιδρύματα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής σίτισης μέσω διατήρησης ειδικών προς τούτο χώρων (μαγειρεία, αίθουσες διάθεσης συσσιτίου).
Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1200kWh.
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1000kWh.
Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Δομές κοινωνικής αλληλεγγύης που έχουν δημιουργήσει πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ, οι οποίες στεγάζονται σε δημοτικά κτίρια (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία και κοινωνικά συσσίτια)
Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1000kWh.
Σημείωση: Σε περίπτωση που δικαιούχος εμπίπτει σε τιμολογιακή κατηγορία για την οποία η έκδοση λογαριασμού είναι μηνιαία, τα ως άνω όρια εφαρμόζονται αναλογικά.

Τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υποβολή αίτησης είναι τα ακόλουθα ανά κατηγορία δικαιούχων: 

Κατηγορία Α : Φορείς ιδιωτικού δικαίου Ν.Π.Ι.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.5 του Ν. 2646/2008.

• Αριθμός Παροχής του ακινήτου όπου προσφέρονται οι υπηρεσίες αλληλεγγύης
• ΑΦΜ του φορέα
• Αριθμός του ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση πιστοποίησης του εν λόγω Φορέα για παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον Ν. 2646/2008
• Αριθμός σταθερού τηλεφώνου
• Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)

Κατηγορία ΒΕκκλησιαστικά ιδρύματα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής σίτισης μέσω διατήρησης ειδικών προς τούτο χώρων (μαγειρεία, αίθουσες διάθεσης συσσιτίου) 
• Αριθμός Παροχής του ακινήτου όπου προσφέρονται οι υπηρεσίες αλληλεγγύης
• ΑΦΜ του φορέα
• Αριθμός σταθερού τηλεφώνου
• Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)

Κατηγορία Γ: Ν.Π.Δ.Δ. προνοιακού χαρακτήρα υπό την εποπτεία του ΥΕΚΑΠ

• Αριθμός Παροχής του ακινήτου όπου προσφέρονται οι υπηρεσίες αλληλεγγύης
• ΑΦΜ του φορέα
• Αριθμός σταθερού τηλεφώνου
• Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)

Κατηγορία Δ: Δομές κοινωνικής αλληλεγγύης πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, οι οποίες στεγάζονται σε δημοτικά κτίρια (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία και κοινωνικά συσσίτια). 
• Αριθμός Παροχής του ακινήτου όπου προσφέρονται οι υπηρεσίες αλληλεγγύης
• ΑΦΜ του φορέα
• Αριθμός σταθερού τηλεφώνου
• Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)

Τηλεφωνήστε τώρα στην RECUBE στο στο 2118003803 για να αποκτήσετε το πιστοποιητικό ΔΕΗ από 50€+ΦΠΑ και να πληροφορηθείτε για το πώς θα διασφαλίσετε την ασφάλεια της κατοικία σας .

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Πού μπορείτε να πληρώσετε το λογαριασμό σας αν έχει λήξει;

Εάν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πληρωμής, τότε η εξόφληση γίνεται :

 • στις Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές (ΑΤΜ) των συμβεβλημένων Τραπεζών, στα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών των τραπεζών με μετρητά, όπως στα μηχανήματα easypay της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω internet (υπηρεσία e-banking), με τηλεφωνική εντολή (phone-banking), με δική σας ευθύνη όταν ο λογαριασμός έχει ειδοποίηση διακοπής διότι το μηχανογραφικό μας σύστημα ενημερώνεται 2-3 ημέρες μετά την εξόφληση.

Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ)/Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από Διπλ. Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, οι οποίοι και  εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση  που υποβάλλεται στο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Ο επανέλεγχος διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 5 της Απόφασης Φ.7.5/1816/88/27.02.04 του Υφυπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 470/05.03.2004. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις κατοικίες ο επανέλεγχος πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια, ενώ στους επαγγελματικούς χώρους (χωρίς εύφλεκτα υλικά) κάθε 7 χρόνια.


Τηλεφωνήστε τώρα στην RECUBE στο στο 2118003803 για να αποκτήσετε το πιστοποιητικό ΔΕΗ από 50€+ΦΠΑ και να πληροφορηθείτε για το πώς θα διασφαλίσετε την ασφάλεια της κατοικία σας .

Ορθολογική Χρήση Ενέργειας

Η ορθολογική χρήση της ενέργειας είναι κέρδος για όλους:

• Για σας γιατί πληρώνετε πολύ λιγότερο

• Για τη χώρα μας γιατί γίνεται οικονομία στους ενεργειακούς πόρους

• Για το περιβάλλον γιατί μειώνεται η ρύπανση

Οικονομία μπορούμε να κάνουμε όλοι, χωρίς να στερηθούμε τις ανέσεις μας ή να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας. Αρκεί να ξέρουμε τι καταναλώνουν οι ηλεκτρικές συσκευές μας και να τις χρησιμοποιούμε σωστά.
Τηλεφωνήστε τώρα στην RECUBE στο 2118003803 για να πληροφορηθείτε τους τρόπους προκειμένου να εξοικονομήσετε χρήματα από την κατανάλωση ενεργειας.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΥΔΕ

Επωφελήθηκε τώρα και για ακόμα μια εβδομάδα  ( μέχρι της 22.11.2014)της προσφοράς της  RECUBE για έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ (ΥΔΕ) με μόνο 50€ + ΦΠΑ.

Η RECUBE κάνει αυτήν την προσφορά στο πλαίσιο ενημέρωσης των καταναλωτών για την ασφάλεια των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και την έκδοση πραγματικών πιστοποιητικών ΔΕΗ με πραγματικούς έλεγχους.

Τηλεφωνήστε τώρα στην RECUBE στο στο 2118003803 για να αποκτήσετε το πιστοποιητικό ΔΕΗ από 50€+ΦΠΑ και να πληροφορηθείτε για το πώς θα διασφαλίσετε την ασφάλεια της κατοικία σας.


 Γιατί ανεύθυνο  δεν είναι μόνο να μετακινείς τα παιδία με μηχανάκι ή να οδηγείς  αυτοκίνητο και μηχανάκι χωρίς ζώνη ασφαλείας και κράνος το ίδιο επικίνδυνο και ανεύθυνο είναι να ζεις μόνο σου η με  τα παιδία σου σε σπίτι που δεν έχει ασφαλή ηλεκτρική εγκατάσταση.

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Ηλεκτροδότηση Κοινόχρηστων Χώρων

Ο λογαριασμός ρεύματος των κοινόχρηστων χώρων κάθε πολυκατοικίας θα πρέπει να εκδίδεται στο όνομα «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» και δεν μπορεί να αφορά σε συγκεκριμένο όνομα διαχειριστή ή του κατασκευαστή τόσο για λόγους αποτελεσματικής διαχειριστικής υποστήριξης από πλευράς ΔΕΗ, όσο και για λόγους οικονομικής διασφάλισης του εκάστοτε διαχειριστή ή κατασκευαστή.

Αρμόδιος για την υπογραφή του συμβολαίου Προμήθειας Ρεύματος είναι ο διαχειριστής.

Προκειμένου να αλλάξει το όνομα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος των κοινόχρηστων χώρων μιας πολυκατοικίας, θα πρέπει ο διαχειριστής να προσέλθει σε οποιοδήποτε από τα Καταστήματά μας και να υπογράψει    και να υπογράψει νέα Σύμβαση Προμήθειας ρεύματος στο όνομά «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ».

Μαζί του πρέπει να έχει:

 • έναν λογαριασμό ρεύματος ή να γνωρίζει τον αριθμό παροχής του ακινήτου
 • απόφαση γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας με βάση την οποία ορίζεται ως διαχειριστής της πολυκατοικίας και εξουσιοδοτημένος όπως προβεί στην αλλαγή ονόματος
 • την ένδειξη του μετρητή
 • την αστυνομική του ταυτότητα
 • αποδεικτικό του ΑΦΜ του
 • να προσκομίσει νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)/πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, Τηλεφωνήστε λοιπόν στην RECUBE στο 2118003803 για να αποκτήσετε το πιστοποιητικό ΔΕΗ από 50€+ΦΠΑ
 • Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), για τον ανελκυστήρα,
 • Βεβαίωση από τον οικείο Δήμο για απαλλαγή ΤΑΠ.


Κατά την υπογραφή νέου συμβολαίου Προμήθειας Ρεύματος πρέπει να πληρωθεί και ένα ποσό ως προκαταβολή έναντι κατανάλωσης, το οποίο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά των κοινόχρηστων χώρων και το είδος της παροχής.


Τηλεφωνήστε τωρα στην RECUBE στο στο 2118003803 για να αποκτήσετε το πιστοποιητικό ΔΕΗ από 50€+ΦΠΑ

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Συμβόλαιο Ηλεκτροδότησης για Φυσικό Πρόσωπο/Ιδιώτης


Ο λογαριασμός ρεύματος πρέπει να εκδίδεται στο όνομα του πραγματικού χρήστη του ακινήτουΣε περίπτωση που μετακομίζετε σε ένα ηλεκτροδοτημένο ακίνητο, οπότε εκδίδονται ήδη λογαριασμοί σε άλλο όνομα, πρέπει να υπογράψετε νέα Σύμβαση Προμήθειας Ρεύματος, έτσι ώστε οι λογαριασμοί να εκδίδονται στο όνομά σας.

Για την υπογραφή του νέου συμβολαίου μπορείτε  να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημά ΔΕΗ  προσκομίζοντας τα εξής:

 • έναν λογαριασμό ρεύματος ή να γνωρίζετε τον αριθμό παροχής του ακινήτου
 • την αστυνομική σας ταυτότητα (ή άλλο επίσημο σχετικό έγγραφο)
 • αποδεικτικό του ΑΦΜ σας
 • Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)/ πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, αν έχει λήξει η ισχύς της προηγούμενης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. Τηλεφωνήστε λοιπόν στην RECUBE στο 2118003803 για να αποκτήσετε το πιστοποιητικό ΔΕΗ από 50€+ΦΠΑ
 • επιπλέον, για δική σας διασφάλιση, είναι πιθανό να χρειαστείτε και αποδεικτικό υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτου ή αντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας.

Υπογράφοντας νέο συμβόλαιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να πληρώσετε και ένα ποσό ως προκαταβολή έναντι κατανάλωσης, το οποίο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά του ακινήτου και το είδος της παροχής.

Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το αν απαιτείται να προσκομίσετε νέα  Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)  , καθώς και το ποσό που πρέπει να πληρώσετε ως προκαταβολή έναντι κατανάλωσης, καλέστε στον αριθμό που αναγράφεται στο λογαριασμό σας, στο πεδίο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, αναφέροντας τον Αριθμό Παροχής του ακινήτου.

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο από εσάς άτομο, έχοντας μαζί του επιπλέον:
 • επικυρωμένη εξουσιοδότηση
 • αστυνομική ταυτότητα

Τηλεφωνήστε στην RECUBE στο 2118003803 για να αναλάβουμε την συνολική διαδικασία από 80€+ΦΠΑ
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που στο ακίνητο έχει γίνει διακοπή ρεύματος από τον προηγούμενο κάτοχο της παροχής, ακολουθείται ομοίως η ίδια διαδικασία.


Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στην RECUBE  (χωρίς περιττές χρεώσεις) 7 ημέρες & 24 ώρες το 24ωρο στο 2118003803  για να κλείσετε ραντεβού να πάρετε οδηγίες  από του τεχνικούς μας Ηλεκτρολόγο, Υδραυλικό, Κλειδαρά, Ψυκτικό, Επισκευή Συσκευών, Τεχνικός Υπολογιστή.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η/Μ ΤΗΣ RECUBE

Η RECUBE  με την βοήθεια του έμπειρου  προσωπικού της, σας εξυπηρετούν με υπευθυνότητα, σε ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών. Αναλυτικά σας καλύπτουμε στα παρακάτω:
 • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
 • Ηλεκτρολογική Ανακαίνιση Οικιών/Καταστημάτων
 • Επισκευές - Βλάβες
 • Πιστοποιητικά ΔΕΗ για όλους του τύπους των εγκαταστάσεων, βιομηχανικούς , οικιακούς κτλ
 • Συντήρηση Κτιρίων
 • Συντήρηση υποσταθμών
 • Αλλαγή ηλεκτρολογικού πίνακα
 • Εγκαταστάσεις Φωτισμού Εσωτερικών & Εξωτερικών Χώρων
 • Τηλέφωνα - Data
 • Πυρανίχνευση
 • Συστήματα Ασφαλείας
 • Τοποθέτηση κεραίας ΤV
 • Γειώσεις
 • Αλεξικέραυνα
 • Θυροτηλέφωνα - Θυροτηλεοράσεις


Kαλέστε (χωρίς περιττές χρεώσεις) 7 ημέρες & 24 ώρες το 24ωρο στο 2118003803  για να κλείσετε ραντεβού να πάρετε οδηγίες  από του τεχνικούς μας Ηλεκτρολόγο, Υδραυλικό, Κλειδαρά, Ψυκτικό, Επισκευή Συσκευών, Τεχνικός Υπολογιστή.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ

Τα Πιστοποιητικά ΔΕΗ είναι σχετικά νέα έγγραφα που με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία από την 1 Νοεμβριου 2011 πρέπει να εκδίδονται για κάθε κτήριο. Τα πιστοποιητικά ΔΕΗ ανάλογα με τη μορφή και τη χρήση του κτηρίου πρέπει να επανεκδίδονται κάθε 1 με 14έτη, όπως θα δούμε αναλυτικά παρακάτω. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα πιστοποιητικά ΔΕΗ είναι απαραίτητα είναι για την έκδοση κάθε νέας καινούριας παροχής ρεύματος της ΔΕΗ, για την επανασύνδεση παλιάς παροχής, για την αλλαγή του ονόματος στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός, ενώ τέλος πιστοποιητικά ΔΕΗ χρειάζονται ακόμα και για αιτήσεις αυξήσεως της ισχύος της παροχής.

Τα πιστοποιητικά ΔΕΗ αναλαμβάνει να εκδώσει ο Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός , ο οποίος θα έρθει στο χώρο σας για αυτοψία. Μάλιστα για τα πιστοποιητικά ΔΕΗ δεν αρκεί ο οπτικός έλεγχος από τον ηλεκτρολόγο αλλά πρέπει να κάνει και τις απαραίτητες μετρήσεις με ειδικά εργαλεία καθώς και δοκιμές, όπως ρητά ορίζεται, ενώ με τα πιστοποιητικά ΔΕΗ αποτυπώνονται ουσιαστικά σε χαρτί όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του κτηρίου.Λόγω της σημασίας λοιπόν και της χρησιμότητας που έχουν τα πιστοποιητικά ΔΕΗ, πρέπει να φροντίσετε να τις αναλάβει ένας έμπειρος  Διπλ. Ηλεκτρολογος Μηχανικος, σε προσιτή τιμή όμως! . Τηλεφωνήστε λοιπόν στην RECUBE στο 2118003803 για να αποκτήσετε το πιστοποιητικό ΔΕΗ από 50€+ΦΠΑ

Όπως προαναφέραμε λοιπόν τα πιστοποιητικά ΔΕΗ είναι αρκετά σημαντικά και απαραίτητα δια νόμου εδώ και λίγα χρόνια, τόσο για νέα όσο και για παλιά κτήρια. Ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου απαιτούνται νέα πιστοποιητικα ΔΕΗ κάθε 1 με 14 χρόνια με βάση τα παρακάτω:

 • Για απλές κατοικίες (διαμερίσματα, μονοκατοικίες κλπ) απαιτούνται πιστοποιητικα ΔΕΗ κάθε 14 χρόνια
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους (χωρίς εύφλεκτα υλικά) απαιτούνται πιστοποιητικά ΔΕΗ κάθε 7 χρόνια
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά απαιτούνται πιστοποιητικά ΔΕΗ κάθε 2 χρόνια
 • Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, καθώς και για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, parking) απαιτούνται πιστοποιητικά ΔΕΗ κάθε 1 χρόνο


Ανεξάρτητα από τη συχνότητα και το λόγο που εκδίδετε τα πιστοποιητικά ΔΕΗ σας επισημαίνουμε και πάλι πως είναι υποχρεωτικά μα κύριος είναι απαραίτητα για να διασφαλίσετε την ασφάλεια της εγκατάσταση σας

Ένα  πιστοποιητικό ΔΕΗ έχετε υπόψη πως σύμφωνα με τη νομοθεσία εκδίδονται από Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και  αποτελούνται από:Σε περίπτωση που μετά τον έλεγχο για πιστοποιητικό ΔΕΗ ο μηχανικός  διαπιστώσει πως σε κάποιο κτήριο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι κανονισμοί, πριν την έκδοση του πιστοποιητικού πρέπει από τον ιδιοκτήτη να γίνουν οι κατάλληλες αλλαγές και βελτιώσεις, που θα προτείνει ο ηλεκτρολογος. Σε διαφορετική περίπτωση αναστέλλεται η έκδοση και μόνο αφότου γίνουν οι παρεμβάσεις θα λάβετε τα πιστοποιητικα ΔΕΗ.


Τηλεφωνήστε τωρα στην RECUBE στο στο 2118003803 για να αποκτήσετε το πιστοποιητικό ΔΕΗ από 50€+ΦΠΑ

Το 60% των καταναλωτών που “κλέβει” τη ΔΕΗ πειράζει τους μετρητές με... κατσαβίδι

“Εκρηκτική” αύξηση σημείωσαν οι... κλεψιές των Ελλήνων καταναλωτών ρεύματος, καθώς οι ρευματοκλοπές σε σχέση με το 2012 υπερδιπλασιάστηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, για το σύνολο του 2013 βεβαιώθηκαν πανελλαδικά περίπου 8.400 περιπτώσεις ρευματοκλοπής, από περίπου 4.300 που ήταν το 2012. Μάλιστα, το 60% αυτών των περιπτώσεων αφορά παραβιάσεις μετρητών, κυρίως από οικιακούς καταναλωτές. Δηλαδή, έχουν υπάρξει περιστατικά που έχουν αλλάξει τις ενδείξεις με κατσαβίδι ή άλλα μέσα. Το υπόλοιπο 40% αφορά εκείνους που κλέβουν ρεύμα με άλλο τρόπο, όπως με καλώδιο ή άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.

Ενδεικτικό της ζημιάς που μπορεί να υποστεί η ΔΕΗ είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με στοιχεία της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ, θα μπορούσε να συγκεντρωθεί η μισθοδοσία του προσωπικού όλης της χώρας, δηλαδή ένα ποσό των 720.000 ευρώ τον μήνα, από τις χαμένες κιλοβατώρες.

Εκτός από τις ρευματοκλοπές, ένα άλλο στοιχείο, ενδεικτικό των κινήσεων των καταναλωτών, είναι ο αριθμός των διακοπών ρεύματος με πρωτοβουλία των ίδιων των ιδιοκτητών. Ο αριθμός αυτός, λοιπόν, είναι περίπου στις 1,3 εκατ. ιδιοκτησίες σε όλη τη χώρα και αφορά στοιχεία που προέκυψαν από το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για τους κενούς και μη ηλεκτροδοτούμενους χώρους, ώστε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων να τα χρησιμοποιήσει για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

Οι παροχές που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν το 2013 είναι κυρίως διαμερίσματα ή καταστήματα που παραμένουν ανοίκιαστα και εξοχικές κατοικίες. Οι ιδιοκτήτες επέλεξαν τη διακοπή, καθώς δεν πληρώνουν έτσι δημοτικά τέλη και άλλα πάγια που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της ΔΕΗ.


NEWMONEY

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Πως μπορώ να αποκτήσω Νυκτερινό Τιμολόγιο

Εφόσον το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να εγκαταστήσει στην παροχή του μετρητή με χρονοχρέωση, δηλαδή μετρητή ο οποίος μετρά χωριστά την κατανάλωσή του σε δυο χρονικές ζώνες, τη ζώνη κανονικής χρέωσης (ημερήσια ζώνη) και τη ζώνη μειωμένης χρέωσης (νυκτερινή ζώνη). Τα τιμολόγια χρέωσης της ζώνης κανονικής χρέωσης και της ζώνης μειωμένης χρέωσης καθορίζονται από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Διαδικασία Χορήγησης

Στην περίπτωση που επιθυμείτε μετρητή με χρονοχρέωση, απαιτείται να επισκεφθείτε το αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης για Υπηρεσίες Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, έχοντας μαζί σας:
Λογαριασμό ρεύματος στο όνομα σας ,
 Αστυνομική σας ταυτότητα
Αποδεικτικό του ΑΦΜ,
Πιστοποιητικο ΔΕΗ (υπευθυνη δηλωση εγκαταστατη)
Η συμμετοχή στις δαπάνες για την εγκατάσταση μετρητή με χρονοχρέωση ανέρχεται σε 34,00 € συν ΦΠΑ.

Ωράριο

Ωράριο Νυκτερινού Τιμολογίου Οικιακής Χρήσης

1. Τμηματικό ωράριο
Α. Χειμερινή περίοδος: 1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου
• 02:00-08:00 και 15:00-17:00, για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών
• 02:00-08:00 και 15:30-17:30, για τους πελάτες των μη διασυνδεμένων νησιών με τμηματικό ωράριο

Β. Θερινή περίοδος: 1 Μαίου έως 31 Οκτωβρίου
• 23:00-07:00

2. Συνεχές ωράριο*
Όλο το έτος : 23:00 έως 07:00

* Το Οικιακό Νυκτερινό Τιμολόγιο με συνεχές ωράριο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους δεν χορηγείται πλέον. Ισχύει για οικιακούς πελάτες που έχουν μειωμένο νυχτερινό τιμολόγιο πριν το έτος 1988 (εάν στο μεταξύ δεν ζήτησαν την αλλαγή του) ή διαμένουν σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας όπου δεν υπάρχει κατάλληλη τεχνική υποδομή του δικτύου διανομής δηλαδή, μη ύπαρξη συστήματος ΤΑΣ (Τηλεχειρισμός Ακουστικής Συχνότητας). Ενημερωθείτε από τα κατά τόπους γραφεία εξυπηρέτησης για τις περιοχές που λειτουργεί το σύστημα ΤΑΣ.

Ωράριο Νυκτερινού Τιμολογίου Γενικής Χρήσης

Όλο το έτος : 22:00 08:00

Με την χρήση του νυχτερινού τιμολογίου και κατάλληλες διατάξεις (χρήση  χρονοδιακόπτη κτλ)  μπορεί να επιτύχετε έως και 400€ ετήσια εξοικονόμηση.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ RECUBE ΣΤΟ 2118003803  ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ SINGULARIS


Η Singularis διεξάγει στην Αθήνα τα παρακάτω σεμινάρια εκπαίδευσης:

14/11/2014 ΑΘΗΝΑ       Ασφαλή Εργασία Σε Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Μέσης & Χαμηλής Πρόβλεψη Ηλεκτρικών Ατυχημάτων διάρκειας 12 Ωρών
22/11/2014 ΑΘΗΝΑ        Συντήρηση & Ασφαλή Λειτουργιά Υποσταθμών
06/12/2014 ΑΘΗΝΑ       Συντήρηση & Ασφαλή Λειτουργιά Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
07/02/2015 ΑΘΗΝΑ        Ανάπτυξη &Συντήρηση Αιολικών Πάρκων
21/02/2015 ΑΘΗΝΑ       Έλεγχος Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Νέα   Υ.Δ.Ε (Έλεγχοι, Πρότυπα & Δοκιμές)


Πληροφορίες συμμετοχής επικοινωνήστε με την SINGULARIS ΣύμβουλοιΜηχανικοί στο 2117806787